Retur

 
 
Leveringsadresse

Den adresse vi skal sende fælderne til efter reparation

 
Salgs og handelsbetingelser *

Garanti TrapMe® yder 12 måneders garanti, regnet fra fakturadato. Ved garanti forstås at TrapMe® inden for denne periode uden beregning retter alle fejl i leverancen, der påviseligt skyldes fabrikations- eller konstruktionsfejl samt defekte komponenter. Det er en forudsætning, at den defekte enhed eller leverance indsendes omkostningsfrit til TrapMe®. Garanti dækker ikke følger af ukyndig eller fejlagtig – betjening, -drift og montage af produktet, hærværk, brud på plomberinger, produkter der er fejlrettet eller forsøgt fejlrettet af andre end TrapMe®, samt lynnedslag eller anden naturhændelser. Ligeledes ydes der ikke erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, tidsspild eller anden sekundær skade som følge af fejl i de leverede varer. Garantien frafalder ved batteriskift medmindre dette er berettiget og er inden for garantiperioden.

Accepter salgs og handelsbetingelser *
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Send fælderne til:

CB Svendsen
Kirkeværløsevej 22-24
3500 Værløse
Att: Peter Olsen
Mrk: TrapMe Service

lillesort Kontakt os

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

TrapMe ApS | ​CVR: 41344091
​Hovedkontor: Kongensgade 58A, 1., 6700 Esbjerg | Lager & produktion: Kirke Værløsevej 22, 3500 Værløse | Sjælland: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup

E-mail: contact@trapme.dk | Telefon: +45 29644492​

Persondatapolitik | Serviceformular